FenixTRAVEL, s.r.o. cestovní agentura; ubytování - Chorvatsko

Jak si rezervovat ubytování?
verze pro tisk

FenixTRAVEL- Jak si rezervovat ubytování

Poradenské centrum-CK SPORT TURIST CZ: 466 614 339 (Po-Pá 9.00-17.00)
nacházíte se: Úvod - Informace - Jak si rezervovat ubytování

FenixTRAVEL - Jak si zarezervovat ubytování

Jak si rezervovat ubytování?
Postup při rezervaci ubytování


Nasledovní text je výňatkem ze Všeobecně závazných podmínek


1.

Žádost o rezervaci ubytování

Objednavatel vyplní a e-mailem odešle Žádost o rezervaci ubytování uveřejněnou na stránce objektu, ve kterém má objednavatel zájem o ubytování. Žádost o rezervaci ubytování Nesprávně nebo neúplně vyplnený formulář může být považovaný za nedoručený.
Doporučujeme vybrat i náhradní objekt, zvýšíte tím pravděpodobnost volného termínu!


2.

Rezervace ubytování

Majitel apartmánu Žádost o rezervaci ubytování posoudí a rozhodne o její schválení a rovněž o její zařazení v Rezervačním systému.
V odůvodněných případech může majitel apartmánu Žádost o rezervaci ubytování zamítnout případně navrhnout přiměřené náhradní řešení. To platí především
a) při překročení kapacity apartmánu,
b) jestli se termín rezervace úplně nebo částečně kryje s předešlou schválenou rezervaci,
c) u pobytu s domácim zvířetem a pod.


3.

Potvrzení rezervace

Objednavatel e-mailem obdrží Potvrzení o rezervaci ubytování.
Potvrzení o rezervaci ubytovaní
Potvrzení o rezervaci ubytování obsahuje:
a) dohodnuté ubytování (místo a druh ubytování, t.j. počet apartmánů, pokojů, lůžek, přistýlek, další vybavení a pod.)
b) cenu za ubytování
c) přesně vyčíslený rezervační poplatek v Kč a přesně vyčíslený doplatek v místě pobytu v EURO, pokud není na stránkach příslušného objektu a následně i v Potvrzení rezervace ubytování uvedeno jinak.
d) pokyny na úhradu rezervačního poplatku.
Rezervační poplatek je určený ve výši 50% z celkové ceny za ubytování, pokud není v Potvrzení o rezervaci ubytování uvedeno jinak.
Majitel apartmánu nemá právo jednostranně zvýšit cenu poté, co objednavatel uhradil rezervační poplatek. Tyto ustanovení se nevztahujou na místní poplatky hraděné v místě ubytování, kterých výšku určuje zákon, všeobecně platný predpis, nařízení města a pod.
Reklamaci nesprávnych údajů uvedených v Potvrzení o rezervaci ubytování uplatňuje objednavatel ihned, nejpozději do 24 hodin od jeho doručení.
Pokud má objednavatel zájem o cestovní pojištění, FenixTRAVEL ho na základě smlouvy s Generali Poisťovňa a.s. sprostředkuje. Cena za cestovní pojištění se uhradí jednorazově a pokud obsahuje pojištění storna, nejpozději v den, ve kterém objednavatel uhradí rezervační poplatek.


4.

Úhrada rezervačního poplatku

Objednavatel uhradí rezervační poplatek podle pokynů uvedených v Potvrzení rezervace ubytování a to bankovým převodem príp. vkladem v hotovosti na bankovní účet FenixTRAVELu. V případe zájmu může objednavatel uhradit rezervační poplatek přímo majiteli apartmánu na bankovní účet vedený v chorvatské bance, přičemž bankovní poplatky za mezistátní převod české a rovněž i chorvatské banky hradí objednavatel. Tento bankovní poplatek není součástí vyčíslené ceny za ubytování a nepovažuje se za část rezervačního poplatku. Za den zaplacení rezervačního poplatku se považuje ten den, kdy byli finanční prostředky připsané na účet.


5.

Doba platnosti rezervace ubytování a doručení dokladu o úhradě

Objednavatel doručí e-mailem podle pokynů v Potvrzení o rezervaci ubytování kopii dokladu o úhradě.
Pokud není v Potvrzení rezervace ubytování uvedeno jinak, je doba platnosti rezervace, t.j. lhůta na doručení dokladu o úhradě:
4 dni po zarezervovaní pobytu v Rezervačním systému (dále jen "po zarezervovaní pobytu") - platí v období do 15. 3. ;
3 dni po zarezervovaní pobytu - platí v období od 16. 3. do 15. 5. ;
2 dni po zarezervovaní pobytu - platí v období od 16. 5. do 30. 6. ;
1 den po zarezervovaní pobytu - platí v období od 1. 7. ;
V období 30 dní a méně před nástupem je lhůta na doručení dokladu o úhradě do 24 hodin po zarezervovaní pobytu.
V období 10 dní a méně před nástupem se tato lhůta může skrátit na několik hodin.
Doba platnosti rezervace, t.j. lhůta na doručení dokladu o úhradě je vždy zřetelně uvedena v Potvrzení rezervace ubytování.
Nedodržení lhůty na uhrazení rezervačního poplatku může mít za následek zrušení rezervace.


6.

Ubytovací doklad

Objednavatel obdrží Ubytovací doklad v lhůte do 5 dnů po dni zaplacení rezervačního poplatku podle ods. 2.4). Ubytovací doklad vydáva majitel apartmánu v českém jazyce a je pro objednavatele dokladem o definitivní rezervaci ubytování.
Ubytovací doklad
Ubytovací doklad obsahuje zejména
a) dohodnuté ubytování (místo a druh ubytování, t.j. počet apartmánů, pokojů, lůžek, přistýlek, další vybavení a pod.).
b) přesně vyčíslený doplatek v místě pobytu v EURO.
Doplatek podle ods. b) může být v Potvrzení rezervace ubytování specifikován jiným spůsobem.
Objednavatel se Ubytovacím dokladem prokazuje při ubytovávaní v místě ubytování.


7.

Pokyny na cestu

Objednavatel je informovaný o aktuální situaci na silnicích a autostrádach; pokyny na cestu a popis (případně fotografie) příjezdové cesty k objektu proto obdrží spravidla 2 dni před nástupem na ubytování.


8.

Doplatek na místě

a) Doplatek ceny za ubytování je objednavatel povinný doplatit před začátkem čerpání služeb, ihned po příchodu na místo ubytování a to podle Ubytovacího dokladu. Majitel apartmánu případně ním pověřená osoba potvrdí úhradu doplatku přímo v Ubytovacím dokladu.
b) V objektech, ve kterých majitel stanovil podmínku poskytnutí ubytování doplacením ceny v časovém předstihu před začátkem pobytu objednavatele se doplacení ceny řídí pokyny uvedenými v Potvrzení rezervace ubytování. V takovémto případe je FenixTRAVEL povinný na stránkach příslušného objektu zřetelne oznámit časový údaj o doplacení ceny.
c) V případě neuhrazení ceny podle Ubytovacího dokladu ve stanovené lhůte anebo v případě nevydání Ubytovacího dokladu je majitel apartmánu oprávněn odstoupit od smlouvního vztahu a služby neposkytnout, pričemž objednavatel je povinný uhradit všechny náklady, které majiteli apartmánu vznikli nesplnením si smluvních povinností ze strany objednavatele. Tímto ustanovením není dotknuto právo majitele apartmánu na náhradu škody a ušlého zisku.
d) Právo na řádné poskytnutí objednaných služeb vzniká objednavateli až zaplacením celkové ceny tj. rezervačního polatku a doplatku na místě, jako i splněním ostatních podmínek poskytnutí služeb.

cestovní agentura
Chorvatsko přes internetINFORMACE:

Informace /FenixTRAVEL

Rezervace, dotazy
poradenské centrum:

Pondělí - pátek
9.00-17.00
tel.: 466 614 339
(CK SPORT TURIST CZ)
Texty, obrázky jako i všechny náležitosti obsaženy na této stránce jsou chráněné
autorským právem a jejich použití podléhá písemnému souhlasu společnosti
FenixTRAVEL s.r.o.
Fenix - logo (2kB)
Foto + Copyright © 1999-2022: FenixTRAVEL s.r.o.
Aktualizace: 2. 1. 2022

NAJ.sk